O niszczarkach i metodzie cięcia

O niszczarkach i metodzie cięcia

Wśród niszczarek możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje: paskowe i paskowo-odcinkowe.

Niszczarki paskowe mogą jednorazowo pociąć więcej kartek. Pracują stosunkowo cicho. Ich wadą jest jednak bardzo szybkie zapełnianie się kosza. Do zalet z pewnością wypada zaliczyć przystępną cenę. Niszczarki paskowo-odcinkowe nazywane są także cross-cut. Niektórzy producenci oznaczają je więc symbolem cc. Z takim oznaczeniem spotkamy się między innymi w niszczarce Ideal 2240 cc. Do zalet tych niszczarek bez wątpienia należy mniejsza ilość odpadów i wysoki stopień tajności.

W grupie niszczarek paskowo-odcinkowych wyróżnić można dodatkowe podkategorie oznaczone symbolem mc lub smc. Niszczarki oznaczone mc tną na mikrościnki mniej więcej o wymiarach 0,8x12 mm. Te z symbolem smc tną jeszcze drobniej, ścinki mają wielkość około 0,8x5mm.

Musimy jednak pamiętać, że im niszczarka tnie dokumenty na mniejsze ścinki,tym jednorazowo można włożyć do niej kartek. Oznacza to, że ceną za wysoki poziom bezpieczeństwa jest mniejsza wydajność. Tym sposobem dotarliśmy do normy DIN 32757 i stopnia tajności. Niszczarki można podzielić uwzględniając kryterium tajności dokumentów poddanych niszczeniu. O tym, jak wysoki jest ich poziom bezpieczeństwa decyduje wspomniana wyżej norma.

Niszczarka paskowaNorma DIN ma kilka kategorii, które wskażą nam, jaką niszczarkę należy nabyć w zależności od tajności dokumentów. Możemy więc wyróżnić:

DIN 1 – dokumenty są niszczone na paski o szerokości od sześciu do dwunastu milimetrów; niszczarki tego typu stosuje się do niszczenia ogólnych materiałów;

DIN 2 – szerokość pasków nie może być mniejsza niż sześć milimetrów – służą do niszczenia wewnętrznej korespondencji firmowej; 

DIN 3 -zalecane do niszczenia materiałów z klauzulą „poufne”; 

DIN 4 – przeznaczone do zniszczenia materiałów opatrzonych klauzulą „tajne”;

DIN 5 – mogą służyć do utylizacji dokumentów ściśle tajnych.

Istnieje oprócz normy DIN szósty stopień tajności. Niszczarki tego typu niszczą dokumenty na ścinki mniejsze niż 1x5 milimetrów.